Krzysztof Manthey trener coach konsultant mówca

O Mnie

O Mnie

My Photo

Od prawie 20 lat pomagam ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami.

Pomagam w diagnozie przyczyn problemów i w definiowaniu celów rozwojowych. Projektuję i realizuję procesy uczenia się i rozwoju. Prowadzę szkolenia, warsztaty i treningi na różnych poziomach zaawansowania. Wspieram klientów w relacjach coachingowych i mentorskich. Dzielę się nie tylko swoją wiedzą, ale także doświadczeniem biznesowym. W pracy rozwojowej korzystam z rzetelnej, naukowej wiedzy o ludziach i procesach społecznych. Odwołuję się przede wszystkim do tradycji humanistycznej, koncentrującej się na człowieku, jego potrzebach, ograniczeniach i możliwościach. Dbam o to, żeby proces nabywania i rozwoju kompetencji był doświadczeniam wszechstronnym, angażującym na wielu poziomach. Dobry warsztat lub trening służy przede wszystkim zdobyciu kompetencji służących osiąganiu celów organizacyjnych i indywidualnych, ale także poszerzeniu świadomości swojego funkcjonowania indywidualnego i społecznego. W takich warunkach możliwa jest skuteczna i trwała zmiana zachowań i postaw. Prowadzę zajęcia z zakresu negocjacji i rozwiązywania konfliktów w programach Executive DBA i Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.Linkedin Facebook
Jak pracuję
Klienci
Opinie
Jak pracuję

Trafna diagnoza problemu i wyznaczenie celu to punkt wyjścia do efektywnego procesu rozwojowego. Co chcesz osiągnąć: rozwojowo i biznesowo? Co ma być miarą realizacji celu? Jeśli potrzeba, poprzez diagnozę pomogę Ci te cele określić. Następnie konsultujemy i ustalamy program pracy. Ceny usług zależą od kilku zmiennych, między innymi: terminu, liczebności grupy, tematu i zakresu zajęć, poziomu zaawansowania uczestników...

Z grupami pracuję głównie warsztatowo i treningowo, angażując uczestników zajęć w doświadczenie i przeżycie. Tak prowadzony proces rozwoju, zmiany i uczenia się jest doświadczeniem wszechstronnym, integrującym poznawczo i emocjonalnie. W coachingu i mentoringu odwołuję się do standardów European Mentoring Coaching Council.

Standardowo w ramach współpracy badam poziom satysfakcji uczestników po zajęciach. Przygotowuję też raport i rekomendacje dalszej pracy.

Klienci
Ponad 90% klientów wróciło z kolejnymi projektami. Dziękuję!

Jestem szczególnie dumny ze współpracy z:

Agora S.A. | Altkom Akademia | Amgen Polska | Anwil S.A. | Astellas Pharma Polska | AXA | BAG Polska | Bank BPH | BPG Polska | Brugg Systemy Rurowe | Collegium Civitas | Content House | Demo Effective Launching | Ernst & Young | Elopak | Estee Lauder Poland | Fanuc Polska | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | GEA Westfalia Separator | OSM Gostyń | Hendi Polska | Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk | Infarma – Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych | ING | Insignia Agencja Interaktywna | L’Occitane | LuxMed | Medicover | Mindshare | Nordkalk | Omnicom Media Group | Orlen Asfalt | Orlen Centrum Serwisowe | Orlen Koltrans | Orlen Projekt | Orlen Serwis | PEKAES S.A. | PKN Orlen | PKO BP S.A. | Polo Market | Polska Izba Mleka | Polskie Porty Lotnicze | Pratt & Whitney | Presspublica | PRO Media House | PZU S.A. | RakMisja - Stowarzyszenie Kobiet Onkologii Polskiej | Roche Diagnostics Poland | TPV Displays Polska | TUI Polska | TV Puls | Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Opinie

„Współpraca z Krzysztofem oparta jest na budowaniu szczerej relacji w kontekście postawionego zadania. Największą zaletą Krzysztofa jest umiejętność słuchania. Pozwala to na efektywne identyfikowanie obszarów, nad którymi należy pracować – często też tych nieoczywistych. Krzysztof jednocześnie szanuje przestrzeń klienta, czym zdobywa zaufanie i tworzy poczucie bezpieczeństwa. To bardzo ważne w pracy nad skomplikowanymi sytuacjami i relacjami biznesowymi, które wymagają od klienta trudnych konfrontacji.” | Mindshare, 2018

„Przyznam, że nie byłem już lata na tak dobrym szkoleniu. Doskonały trener (…) kapitalnie wyłożył nam istotę tematu i co ważniejsze przećwiczyliśmy ją na własnej skórze. Bezcenne doświadczenie.” | Opinia z anonimowej ankiety poszkoleniowej, 2017

„(…) przeszkolono łącznie 268 uczestników. Na szczególne wyróżnienie zasługuje doskonałe zrozumienie potrzeby oraz sformułowanie celu i planu szkoleń dostosowanego do specyfiki każdej z grup. Przeprowadzone szkolenia osiągnęły założony cel oraz przyczyniły się do zmiany zachowań kadry, o czym świadczy implementacja nabytych umiejętności w ramach wykonywanych obowiązków.” | Medicover, 2013

„Potwierdzeniem skuteczności szkoleń Pana Krzysztofa jest faktyczna zmiana postawy menadżerów.” | Presspublica, 2011

„Pan Manthey przekonał nas, że dobra umiejętność negocjacji ma podłoże w odpowiednim nastawieniu psychicznym oraz w doskonaleniu narzędzi, dostarczając nam niezwykle przydatnej i ciekawie podanej wiedzy w obu obszarach” | Demo Effective Launching, 2006

- więcej opinii
close

moja oferta

close

W kontakcie

W kontakcie

Telefon
+48 697 708 499
E-mail
manthey@manthey.pl
Skype
krzysztof.manthey
Adres
Warszawa, Polska
Social Media

Jeśli masz pytania, przygotowujesz projekt, mierzysz się z problemem, po prostu napisz.
Skorzystaj z formularza poniżej, a na pewno niebawem odpiszę lub oddzwonię.

close
KRYZYSY / PROBLEMY / ZMIANY / WYZWANIA

KRYZYSY / PROBLEMY / ZMIANY / WYZWANIA

Zajmuję się sytuacjami związanymi z nieprzewidzianymi zdarzeniami, zmianami, kryzysami w organizacjach.

Typowe sytuacje: opór wobec zmian, problemy z adaptacją do nowych warunków, drastyczny spadek zaangażowania, impas w rokowaniach wewnątrz organizacji, zmiana kultury zarządczej i organizacyjnej, konflikt, doświadczenie przemocy.

Pomagam zrozumieć źródła i dynamikę problemów.

Konsultuję, doradzam. Składam rekomendacje. Sugeruję rozwiązania.

Przygotowuję i realizuję działania naprawcze.

Organizuję profesjonalne zespoły interwencyjne.


Masz pytania? Napisz
COACHING / MENTORING

COACHING / MENTORING

Wspieram liderów i specjalistów w rozwoju profesjonalnym i osobistym, rozpoznawaniu i realizacji potencjału, podejmowaniu wyzwań i osiąganiu celów.

Pracuję wg standardu European Mentoring Coaching Council (EMCC), zgodnie z którym Klient ma wszystkie zasoby potrzebne do skutecznego działania; coaching je jedynie uruchamia. Zmiana dokonuje się bez ocen i wartościowania, zgodnie z celami Klienta.

Ja towarzyszę, inspiruję, zachęcam, przekierowuję uwagę Klienta na to, co ważne i wspierające.


Masz pytania? Napisz
ZARZĄDZANIE / PRZYWÓDZTWO

ZARZĄDZANIE / PRZYWÓDZTWO

JAKIE KOMPETENCJE MOŻESZ ROZWINĄĆ?

 • przywództwo w oparciu o wartości
 • zarządzanie swoją rolą i postawą, ego lidera i menadżera
 • praca z dylematami menadżerskimi
 • rozwój kultury empowermentu
 • delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • kreowanie angażującej wizji, charyzma, motywowanie
 • praca ze zmianą
 • asertywność lidera

DLA KOGO?

 • liderzy i menadżerowie
 • sukcesorzy
 • właściciele i zarzadzający biznesem

JAK MOŻEMY PRACOWAĆ?

 • szkolenie, warsztat lub trening grupowy
 • konsultacje i superwizja
 • coaching i mentoring
 • wystąpienie lub wykład

Masz pytania? Napisz
ON-LINE / SALA

ON-LINE / SALA

W pracy wykorzystuję metody aktywizujące i ułatwiające wszechstronny rozwój, w tym warsztat i trening grupowy, symulacje i interaktywne ćwiczenia, formularze i testy, gry szkoleniowe, metodologię dramy stosowanej, metodologię Open Space Technology, coaching grupowy, facylitację grupową, trening na stanowisku pracy, rejestracje audio/video.

W pracy on-line stawiam na interakcję i aktywne działania.

Oferuję pracę na platformie ZOOM, ponieważ jest intuicyjna, łatwa w użyciu nawet dla niewprawnych uczestników, nie wymaga instalacji oprogramowania, pozwala na wygodną pracę w podgrupach, pozwala na pracę nawet w bardzo dużych grupach, ma „zaszyty” szeroki wachlarz narzędzi.


Masz pytania? Napisz
NEGOCJACJE i ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

NEGOCJACJE i ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

JAKIE KOMPETENCJE MOŻESZ ROZWINĄĆ?

 • planowanie strategiczne i taktyczne negocjacji
 • skuteczne prowadzenie negocjacji
 • zarządzanie sobą i swoimi emocjami
 • wywieranie wpływu i obrona przed manipulacjami
 • praca w zespole negocjacyjnym
 • konstruktywne uczestnictwo w konflikcie i rozwiązywanie problemów
 • krytyczne myślenie i analiza problemów
 • proaktywuność i generowanie pomysłów

DLA KOGO?

 • liderzy i menadżerowie
 • zarzadzający biznesem
 • specjaliści
 • strony konfliktu lub osoby mediujące w konfliktach

JAK MOŻEMY PRACOWAĆ?

 • szkolenie, warsztat lub trening grupowy
 • konsultacje i superwizja
 • wideofeedback

Masz pytania? Napisz
KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

JAKIE KOMPETENCJE MOŻESZ ROZWINĄĆ?

 • dobór i porządkowanie treści
 • wywieranie wpływu
 • asertywność
 • angażujące komunikowanie, budowanie relacji i autorytetu
 • słuchanie aktywne, rozumienie wielopoziomowe
 • komunikacja niewerbalna
 • praca (z) głosem
 • struktura i dynamika wystąpienia publicznego
 • pokazy multimedialne (PowerPoint, Keynote, Prezi)

DLA KOGO?

 • liderzy, menadżerowie, kadra zarządzająca
 • specjaliści

JAK MOŻEMY PRACOWAĆ?

 • szkolenie, warsztat lub trening grupowy
 • wideofeedback
 • coaching, konsultacje i superwizja

Masz pytania? Napisz
ZŁOŻONE PROGRAMY ROZWOJOWE

ZŁOŻONE PROGRAMY ROZWOJOWE

Mam mam bardzo duże doświadczenie w przygotowaniu i realizacji (wraz z zarządzanymi przez siebie zespołami trenerskimi) złożonych i długofalowych programów rozwojowych dla menadżerów i specjalistów: od 6 do 12 miesięcy; od kilkunastu do blisko 400 uczestników w projekcie; od kilkunastu do ponad 100 dni szkoleniowych.

Typowe złożone projekty to na przykład Akademia Menadżera i Lidera lub Program Rozwoju Kompetencji Proklienckich


Masz pytania? Napisz
REZYLIENCJA / DOBROSTAN

REZYLIENCJA / DOBROSTAN

Współczesność nie szczędzi nam nieprzewidywalnych zdarzeń, kryzysów i zmian. Rezyliencja (odporność, sprężystość psychiczna) to zbiór kompetencji pozwalających radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami. Rezyliencja, to nie unikanie problemów, ale umiejętność ich konstruktywnego przeżywania; to swego rodzaju sprężystość, czyli zdolność podnoszenia się, regeneracji i zmiany (np. brak złudzeń o "powrocie do normalności”); to niska reaktywność i wysoka proaktywność w sytuacji kryzysu; to także rozpoznanie i zarządzanie swoimi emocjami. Rezyliencja jest drogą i warunkiem dobrostanu - równowagi między różnymi obszarami życia w powiązaniu z efektywnością i poczuciem szczęścia.

DLA KOGO?

 • dla każdego człowieka, zespołu, organizacji

JAK MOŻEMY PRACOWAĆ?

 • szkolenie, warsztat lub trening grupowy
 • wystąpienie lub wykład
 • coaching, konsultacje i superwizja

Masz pytania? Napisz
WSPÓŁPRACA / ZESPÓŁ

WSPÓŁPRACA / ZESPÓŁ

JAKIE KOMPETENCJE MOŻESZ ROZWINĄĆ?

 • zarządzanie procesami w grupie
 • rozpoznawanie i stymulowanie ról zespołowych
 • budowa spójności i kultury grupy
 • rozwiązywanie konfliktów i komunikacja w grupie
 • przechodzenie przez zmianę w grupie
 • grupowe rozwiązywanie problemów
 • komunikacja w grupie

DLA KOGO?

 • liderzy i menadżerowie
 • zespoły
 • specjaliści HR

JAK MOŻEMY PRACOWAĆ?

 • szkolenie, warsztat lub trening grupowy
 • konsultacje i superwizja
 • integracja
 • wystąpienie lub prezentacja

Masz pytania? Napisz